ผลงานของเรา

ทุกความสำคัญของ งานออกแบบ คือ งานของเรา

ลูกค้าของเรา

กว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท เดคอเดีย ดีไซน์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายวงการ ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เรามุ่งหวังที่จะผลิตงานที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบและให้บริการตลอดไป

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

บริษัท เดคอเดีย ดีไซน์ จำกัด
56/12  ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150


หมายเลขติดต่อ

โทร. (+662) 893 3131


อีเมล

decordiadesign@yahoo.com และ
decordia@gmail.com


Social Contact