Printing (สิ่งพิมพ์)

Printing (สิ่งพิมพ์)

คือ สื่อที่ใช้การพิมพ์เป็นหลักเพื่อติดต่อสื่อสาร ถึงแม้ยุคปัจจุบันจะเป็นยุคของโลกดิจิตอล แต่สื่อสิ่งพิมพ์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการถึงผู้บริโกค เราพิถีพิถันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของงาน เริ่มจากการสรุปงานกับลูกค้า การวางแนวคิด การคิดวิเคราะห์ การร่างแบบ การออกแบบ การสร้างตัวต้นแบบ การเลือกวัตถุดิน การพิมพ์งาน การติดตั้งงาน ตลอดจนการส่งมอบชิ้นงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแบบครบวงจร นอกจากนี้ เรายังควบคุมการผลิตสินค้าด้านงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นการดูปรู๊ฟสี ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เรารับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท อาทิเช่น โบชัวร์, แผ่นพับ, ใบปลิว, นิตยสาร, วารสาร, จดหมายข่าว, นามบัตร, ซองจดหมาย, สติ๊กเกอร์, ป้ายโฆษณา, โรลอัพ (Roll-Up), ธงญี่ปุ่น (J-Flag), บิลบอร์ด (Billboard) ฯลฯ

1 2

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

บริษัท เดคอเดีย ดีไซน์ จำกัด
56/12  ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150


หมายเลขติดต่อ

โทร. (+662) 893 3131


อีเมล

decordiadesign@yahoo.com และ
decordia@gmail.com


Social Contact