JingJoe Lek Roll Up – TH

JingJoe Lek Roll Up – TH

ชื่องาน    JingJoe Lek Roll Up – TH
เจ้าของงาน    บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทของงาน    โรลอัพ (Roll Up)
ขนาดของงาน    W80 x H200 cm.