Sanita Overnight Pads

Sanita Overnight Pads

ชื่องาน    Sanita Overnight Pads
เจ้าของงาน    บริษัท แซนนิต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภทของงาน    บรรจุภัณฑ์
ขนาดของงาน    Sanita Overnight Wing Soft & Fit 29 cm. Cottony Soft : L115 x W84 x H105 mm.
Sanita Overnight Wing Soft & Fit 35 cm. Cottony Soft : L120 x W86 x H120 mm.
Sanita Overnight Wing Dry & Fit 29 cm. Dry Weave : L115 x W84 x H105 mm.

 

Sanita Overnight Wing Soft & Fit Cottony Soft (8 pads)

Sanita Overnight Wing Soft & Fit 35 cm. Cottony Soft (8 pads)

Sanita Overnight Wing Dry & Fit 29 cm. Dry Weave (8 pads)