BlueScope Zacs 90 Leaflet

BlueScope Zacs 90 Leaflet

ชื่องาน    BlueScope Zacs 90 Leaflet
เจ้าของงาน    บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทของงาน    ใบปลิว 4 สี พิมพ์หน้าหลัง
ขนาดของงาน    W21.0 x H29.7 cm.